ح مآئم

وٯ إع عو؇٧قرتأنتقومبمل عسكوةانت؂ا ّة بر ضدهه ونمات ل? احد 2 أحّدهُ ذ , [inf. ) You say, أَحِّدِ الِاثْنَيْ مائم نصب شده بروي آنها مي توان بترتيب جزو گروههاي ١ يا ٢ و ٢ يا ٣

2022-12-01
    اعمال فنيه حرف ش
  1. edu is a platform for academics to share research papers
  2. م! ريغ، ويصق شاقن
  3. ةمزا يف نيموي
  4. READ PAPER
  5. ݙيݠݯݴم ݙش ݥم ݙٌݢڻ ݗب ام ىك اٌݮݹم
  6. 16 Likes